BLOG

Home บทความ ความรู้ เกี่ยวกับบ้าน ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ควรตรวจตอนไหน?

ตรวจบ้าน ตรวจคอนโด ควรตรวจตอนไหน?

Aug 17, 2020 บทความ

การตรวจรับบ้าน หรือตรวจรับคอนโด ที่เราซื้อไว้นั้น ถ้าจะให้ดีเราควรเข้าไปตรวจสอบระหว่างการก่อสร้างเป็นระยะๆ ตั้งแต่เริ่มตอกเสาเข็มจะเป็นการดีที่สุด แต่ในความชีวิตจริงนั้น ถ้าเราซื้อโครงการที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียม เราคงไม่สามารถเข้าไปในโครงการระหว่างการก่อสร้างได้

Image

เพราะเจ้าของโครงการคงไม่ยินยอม อาจจะอ้างว่าบ้านหรือคอนโดนั้นเป็นการทำสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น ยังไม่ได้มีการขายจริงๆ สิทธิในบ้านหรือคอนโดยังเป็นของโครงการอยู่ และการเข้าไประหว่างการก่อสร้าง ก็จะดูไม่ปลอดภัยสำหรับเราด้วย

เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการตรวจรับบ้านหรือคอนโด ในช่วงก่อนโอนกรรมสิทธิ์ให้มาก เพราะเป็นโอกาสเดียวที่เราจะตรวจสอบว่าบ้านหรือคอนโดที่เราซื้อนั้น ก่อสร้างได้คุณภาพ ตามแบบ ตามสเปคที่กำหนดไว้ถูกต้องหรือไม่

Image

การตรวจรับบ้านหรือคอนโด จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราทำสัญญาจะซื้อจะขาย โดยโครงการจะต้องก่อสร้างจนแล้วเสร็จ มีการเก็บงาน หรือทำความสะอาดบ้านหรือคอนโดให้เรียบร้อยก่อน แล้วโครงการจะนัดให้เราเข้าไปตรวจสอบ หรือที่เรียกกันว่า ตรวจดีเฟค (Defect) เพื่อจะได้นัดโอนกรรมสิทธิ์ต่อไป

บางครั้งอาจจะมีกรณีพิเศษ คือโครงการนัดโอนกรรมสิทธิ์ก่อนที่จะก่อสร้างหรือเก็บงานเสร็จเรียบร้อย โดยนำเสนอเงื่อนไขพิเศษให้กับเรา เพื่อเร่งให้เกิดการโอนกรรมสิทธิ์เร็วขึ้น ซึ่งกรณีนี้เราต้องอ่านสัญญารวมถึงเอกสารแนบท้ายให้ดี ว่าโครงการต้องก่อสร้างหรือเก็บงานให้เราอย่างไรบ้าง ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการนัดโอนกรรมสิทธิ์ก่อนที่จะนัดตรวจรับบ้านหรือคอนโด ตรวจบ้าน